Language

יום האורתיקריה

יום האורטיקריה הבין לאומי – 1 לאוקטובר 2021

יום האורטיקריה הבין לאומי נוסד לפני 7 שנים, במטרה להגביר את המודעות ואת מלוא תשומת הלב למחלה זו.  זו הזדמנות להרחבת המידע בנושא זה בין החולים ומשפחותיהם, הרופאים והמומחים וגם בין אנשי המדיה שיכולים להפיץ את המידע הנדרש בכל הקשור באורטיקריה.
לכן, זו הינה קריאה לאחד כוחות ולארגן ימי אורטיקריה בכל העולם.  
השנה, תשומת הלב במיוחד תהיה בנושא המדיה הדיגיטלית. ננסה להפיץ מידע עדכני והרצאות בעזרת זום, מדיה חברתית, מפגשים וכל אופציה לימודית אחרת.
נתחיל בארגון מפגשים עם חולים, רופאי משפחה, עיתונות, הרצאות לסטודנטים לרפואה ולקהל הרחב. נהיה יצירתיים ונחשוב על דרכים מגוונות להפצת מידע אודות מחלת האורטיקריה ודרכי הטיפול החדשניים בה.
יום האורטיקריה הבין לאומי נתמך על ידי רשתות רלוונטיות וארגונים בין לאומיים
שמטרתם היא שיפור איכות החולים הסובלים מאורטיקריה.

המרכז הישראלי לחקר וטיפול באורטיקריה

info