ขอขอบคุณที่ส่งกิจกรรมของคุณ ตอนนี้ได้ส่งไปเพื่อขออนุมัติแล้ว และเมื่อยอมรับแล้ว กิจกรรมนั้นจะปรากฏในส่วนกิจกรรมของเว็บไซต์

เกี่ยวกับวันลมพิษ

วันลมพิษ (UDAY) เป็นโอกาสที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับลมพิษทั่วโลก เพื่อช่วยปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วยและเพื่อพัฒนาความเข้าใจในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ สื่อ และประชาชนทั่วไป

ดังนั้น เข้าร่วมกับเราในวันที่ 1 ตุลาคม 2022 และจัดกิจกรรม UDAY ของคุณเอง หรือเพียงแค่ช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงโรคนี้มากขึ้น

เราอยากให้คุณช่วยกระจายข่าวเกี่ยวกับ UDAY ให้กับเพื่อน ครอบครัว และคนอื่นๆ

มีความคิดสร้างสรรค์และแบ่งปันกันเกี่ยวกับ UDAY! อย่าลืมโพสต์กิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ทางการของ UDAY หรือโซเชียลมีเดียเพื่อทำให้ UDAY ส่วนตัวของคุณประสบความสำเร็จ

Uday_sygnet_photo
UNEV_logo
logo_ucare

Urticaria Day 2022 ได้รับการสนับสนุนโดย URTICARIA NETWORK EV (UNEV) เครือข่าย UCARE และหลายองค์กรทั่วโลกที่มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วยลมพิษ

UCARE พร้อมให้ความช่วยเหลือ

ศูนย์อ้างอิงและความเป็นเลิศด้านลมพิษของGA²LEN (UCARE) มีศูนย์มากกว่า 130 แห่งใน 39 ประเทศ ทำให้เป็นเครือข่ายศูนย์ผู้เชี่ยวชาญโรคลมพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากต้องการค้นหาศูนย์ที่ใกล้ที่สุด โปรดไปที่ลิงก์นี้ไปยังเว็บไซต์ UCARE Center ของเรา

key_message_gradient

ข้อความสำคัญ 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ

ข้อความสำคัญ2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ

ข้อความสำคัญ 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ

ข้อความสำคัญ 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ

ธีมและข้อความสำคัญ

หัวข้อ UDAY 2022 คือ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ลมพิษคืออะไร?

ลมพิษ (หรือที่เรียกว่าลมพิษ) เป็นโรคที่เกิดจากการพัฒนาอย่างกะทันหันของตุ่มสีแดงซีด (wheals, ลมพิษ) บนผิวหนัง ปลาวาฬอาจมีขนาดและรูปร่างที่หลากหลายและมีลักษณะชั่วขณะ โดยผิวหนังจะกลับคืนสู่ลักษณะปกติภายในเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ก้อนเนื้อเหล่านี้อาจปรากฏในบางส่วนของร่างกายหรืออาจมีลักษณะทั่วไป ลมพิษมักมาพร้อมกับอาการบวมที่เรียกว่าแองจิโออีดีมา

key_message_gradient

รับทราบและรับทราบ!

การสร้างความตระหนักรู้และแจ้งสังคมในภาพรวมว่าลมพิษคืออะไรและความหมายของการมีลมพิษ เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ประสบภัยจากลมพิษที่ได้รับอำนาจและมีความรู้ซึ่งกลายเป็นผู้สนับสนุนให้ตนเอง และคนอื่นๆ สามารถบรรลุผลพวงต่อสภาพแวดล้อมของพวกเขาในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากลมพิษ

key_message_gradient

ลมพิษไม่ได้เป็นเพียงโรคทางกายเท่านั้น

ลมพิษอาจทำให้ร่างกายอ่อนแอและยากต่อการรักษา อย่างไรก็ตาม การได้รับการสนับสนุนสำหรับความท้าทายด้านสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นจากอาการป่วยร่วม จะต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการรักษา เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากลมพิษ

key_message_gradient

ลมพิษส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิต

ลมพิษลุกเป็นไฟทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ ส่งผลเสียต่องานและประนีประนอมกับกิจกรรมอื่น ๆ ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ การเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคลมพิษ เช่น ในที่ทำงาน เกี่ยวกับโรคนี้ซึ่งมักไม่ทราบสาเหตุและความรุนแรงของโรคจะเพิ่มความเข้าใจ และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ดีขึ้น

key_message_gradient

นำผู้ที่ได้รับผลกระทบจากลมพิษ องค์กรผู้ป่วย และแพทย์มารวมกัน

เป้าหมายของ UDAY คือการช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากลมพิษเข้าใจโรคได้ดีขึ้น และเชื่อมโยงพวกเขากับองค์กรผู้ป่วยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะในกรณีที่ทุกคนทำงานร่วมกัน คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลมพิษและวัฒนธรรมโดยรวมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้

key_message_gradient

ตรวจสอบกิจกรรมลมพิษของคุณ

การใช้แอป CRUSE และระบบอื่นๆ เพื่อตรวจสอบกิจกรรมลมพิษและการใช้ยาสามารถช่วยให้คุณเห็นภาพรวมว่าคุณตอบสนองต่อการรักษาอย่างไร และช่วยให้แพทย์ปรับปรุงการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณ

key_message_gradient

เรื่องคนไข้

Zenobia
Play Video about Zenobia

Zenobia, แอฟริกาใต้

chandra
Play Video about chandra

Chandra, อินเดีย

Play Video

Margarida, โปรตุเกส

กิจกรรม

ในแต่ละปีมีกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับวันลมพิษทั่วโลก!
ดูสิ่งที่คนอื่นทำ มีส่วนร่วมหรือเพิ่มงานของคุณเพื่อให้ผู้คนรู้ว่าคุณทำอะไรมาบ้าง และให้พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคุณ!
หน้านี้แสดงรายการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ UDAY

Events

Load more events

มีส่วนเกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมกับ Urticaria Day 2022 โดยการจัดหรือเข้าร่วมงาน UDAY หรือแบ่งปันเรื่องราวบนโซเชียลมีเดีย ทุกการบริจาคถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนาน

โพสต์รายละเอียดกิจกรรมของคุณที่นี่เพื่อเพิ่มลงในรายการกิจกรรมของเรา และให้ทุกคนเข้าร่วมได้

คุณยังสามารถมีส่วนร่วมได้เพียงแค่เผยแพร่เกี่ยวกับ UDAY ในช่องโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มอื่นๆ ของคุณ เพียงดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลของเราและแชร์แคมเปญกับชุมชนท้องถิ่นของคุณ!

ไม่ว่าคุณจะจัดงานปาร์ตี้ เริ่มกลุ่มช่วยเหลือตนเองในท้องถิ่น หรือสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับลมพิษด้วยวิธีที่ต่างออกไป:

กระจายข่าวและทำให้วันที่ 1 ตุลาคมเป็นวันที่น่าจดจำ!

อย่าลืมใช้ #UrticariaDay2022 และ #UDAY2022

Event Details

Maximum file size: 8 MB. For the best quality of your banner please upload a horizontal banner, 1200 px image.

ทรัพยากร

ทรัพยากร UDAY ควรใช้กับสื่อการศึกษาหรือสื่อเพื่อส่งเสริม UDAY เท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อส่งเสริมบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ควบคุมลมพิษเรื้อรังของคุณ

บันทึกอาการและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคุณในเวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวัน

พันธมิตรอย่างเป็นทางการ

กด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, คอนเซกเตอร์ adipiscing elit Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, คอนเซกเตอร์ adipiscing elit Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, คอนเซกเตอร์ adipiscing elit Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, คอนเซกเตอร์ adipiscing elit Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ

Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content