ขอขอบคุณที่ส่งกิจกรรมของคุณ ตอนนี้ได้ส่งไปเพื่อขออนุมัติแล้ว และเมื่อยอมรับแล้ว กิจกรรมนั้นจะปรากฏในส่วนกิจกรรมของเว็บไซต์

เกี่ยวกับวันลมพิษ

วันลมพิษ (UDAY) เป็นโอกาสที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับลมพิษทั่วโลก เพื่อช่วยปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วยและเพื่อพัฒนาความเข้าใจในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ สื่อ และประชาชนทั่วไป

ทําเครื่องหมายปฏิทินของคุณสําหรับวันที่ 1 ตุลาคม 2023 และมีส่วนร่วมใน UDAY 2023 โดยเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรม UDAY ของคุณเองเพื่อช่วยสร้างความตระหนักรู้ไปทั่วโลก

มีความคิดสร้างสรรค์และแบ่งปันซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ UDAY กระจายข่าวในหมู่เพื่อนครอบครัวและคนอื่น ๆ ของคุณ โพสต์กิจกรรมของคุณโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างและใช้โซเชียลมีเดียเพื่อทําให้ UDAY ส่วนตัวของคุณประสบความสําเร็จอย่าลืมใช้แฮชแท็กอย่างเป็นทางการ #UDAY2023 และ #UrticariaDay2023 เพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นการมีส่วนร่วมของคุณ!

logo_ucare

วันลมพิษ 2023 ได้รับการสนับสนุนจาก URTICARIA NETWORK E.V. (UNEV) เครือข่าย UCARE และองค์กรหลายแห่งทั่วโลกที่มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วยลมพิษ

UCARE พร้อมให้ความช่วยเหลือ

ศูนย์อ้างอิงและความเป็นเลิศลมพิษ (UCARE) ของ GA²LEN มี ศูนย์มากกว่า 160 แห่งใน 43 ประเทศ ทําให้เป็นเครือข่ายศูนย์ผู้เชี่ยวชาญลมพิษที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก หากต้องการค้นหาศูนย์ที่ใกล้ที่สุดโปรดไปที่ลิงค์นี้ไปยังเว็บไซต์ UCARE Center ของเรา

key_message_gradient

ข้อความสำคัญ 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ

ข้อความสำคัญ2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ

ข้อความสำคัญ 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ

ข้อความสำคัญ 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ

ธีมและข้อความสําคัญปี 2023

ธีมของ UDAY 2023 คือ
ACCESS TO CARE

การดูแลควรเป็นสากลและเข้าถึงได้สําหรับทุกคน

การใช้ชีวิตกับลมพิษอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างไม่น่าเชื่อด้วยการลุกเป็นไฟที่คาดเดาไม่ได้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันของเรา เป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขนี้สามารถเข้าถึงการดูแลที่พวกเขาต้องการในการจัดการอาการและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน

key_message_gradient

การดูแลควรทันเวลาและเหมาะสม

การอยู่กับลมพิษนํามาซึ่งความท้าทายที่ไม่เหมือนใครและการได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการจัดการสภาพนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนสมควรได้รับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วการวินิจฉัยที่แม่นยําและแผนการรักษาที่ปรับแต่งเพื่อบรรเทาอาการและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขา

key_message_gradient

การดูแลควรพิจารณาทุกอย่างรวมถึงสุขภาพจิตและโรคประจําตัว

แม้ว่าลมพิษอาจทําให้ร่างกายทรุดโทรมและยากต่อการรักษา แต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงโรคทางกายและอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ทางอารมณ์ของเราและมักจะเชื่อมโยงกับภาวะสุขภาพอื่น ๆ เพื่อให้การดูแลที่ครอบคลุมเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องจัดการกับด้านสุขภาพจิตและพิจารณาโรคประจําตัวควบคู่ไปกับการจัดการลมพิษ

key_message_gradient

การดูแลควรมีราคาไม่แพง

การใช้ชีวิตด้วยลมพิษสามารถสร้างภาระทางการเงินที่สําคัญให้กับบุคคลและครอบครัวเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลสะสมเมื่อเวลาผ่านไป การเข้าถึงการดูแลราคาไม่แพงไม่ใช่ความหรูหรา แต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรมีโดยไม่คํานึงถึงสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขา

key_message_gradient

การดูแลควรรวมถึงการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ป่วยในพื้นที่ของคุณ

อยู่กับลมพิษคุณจะรู้สึกเหงา นั่นเป็นเหตุผลที่กลุ่มผู้ป่วยมีบทบาทสําคัญในการให้สภาพแวดล้อมที่หล่อเลี้ยงและทําความเข้าใจซึ่งคุณสามารถหาคําปลอบใจข้อมูลและความรู้สึกเป็นเจ้าของได้ กลุ่มผู้ป่วยประกอบด้วยบุคคลที่เข้าใจการต่อสู้ในชีวิตประจําวันของการใช้ชีวิตด้วยลมพิษและสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

key_message_gradient

ควบคุมลมพิษเรื้อรังของคุณ

  • ติดตามอาการของคุณ
  • แบ่งปันผลลัพธ์กับแพทย์ของคุณ
  • รับการรักษาที่ดีที่สุด

บันทึกอาการและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคุณในเวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวัน

key_message_gradient

เรื่องคนไข้

Play Video

ชิลี

Play Video

ชิลี

Play Video

อเมริกา

2022

Zenobia
Play Video about Zenobia

Zenobia, แอฟริกาใต้

chandra
Play Video about chandra

Chandra, อินเดีย

Play Video

Margarida, โปรตุเกส

กิจกรรม

ทุกปีวันลมพิษจะมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นทั่วโลก! สํารวจกิจกรรมที่จัดโดยผู้อื่นเข้าร่วมหรือแสดงกิจกรรมของคุณเองเพื่อแจ้งให้ผู้คนทราบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพวกเขา!
ด้านล่างนี้คุณจะพบรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันลมพิษโลก 2023

Events

Load more events

มีส่วนเกี่ยวข้อง

สร้างความแตกต่างในวัน ลมพิษ 2023 โดยเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรม UDAY อย่างแข็งขัน นอกจากนี้คุณยังสามารถแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ส่วนตัวของคุณบนโซเชียลมีเดียขยายผลกระทบของการมีส่วนร่วมของคุณ เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนร่วมกันได้

แบ่งปันรายละเอียดของกิจกรรมของคุณในพื้นที่นี้เพื่อรวมอยู่ในรายการกิจกรรมอย่างเป็นทางการของเรา ไม่ว่าคุณจะจัดงานชุมนุมเล็ก ๆ หรือใหญ่เริ่มกลุ่มสนับสนุนในท้องถิ่นหรือหาวิธีที่ไม่เหมือนใครในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับลมพิษมากระจายข่าวและทําให้วันที่ 1 ตุลาคมเป็นวันที่น่าจดจํา!

คุณยังสามารถมีส่วนร่วมได้เพียงแค่เผยแพร่เกี่ยวกับ UDAY ในช่องโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มอื่นๆ ของคุณ เพียงดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลของเราและแชร์แคมเปญกับชุมชนท้องถิ่นของคุณ!

ไม่ว่าคุณจะจัดงานปาร์ตี้ เริ่มกลุ่มช่วยเหลือตนเองในท้องถิ่น หรือสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับลมพิษด้วยวิธีที่ต่างออกไป:

กระจายข่าวและทำให้วันที่ 1 ตุลาคมเป็นวันที่น่าจดจำ!

อย่าลืมใช้
#UrticariaDay2023
และ
#UDAY2023

Event Details

Maximum file size: 8 MB. For the best quality of your banner please upload a horizontal banner, 1200 px image.

ทรัพยากร

ทรัพยากร UDAY ควรใช้กับสื่อการศึกษาหรือสื่อเพื่อส่งเสริม UDAY เท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อส่งเสริมบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

องค์กรผู้ป่วย

คุณจะพบองค์กรผู้ป่วยทั้งหมดที่เราสนับสนุนและสนับสนุนเราได้ที่นี่

วิดีโอผู้เชี่ยวชาญลมพิษ

ทุกสิ่งลมพิษพอดคาสต์

พอดแคสต์ All Things Urticaria เปิดตัวในปี 2020 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Medthority และ GA2LEN.

ศาสตราจารย์ Marcus Maurer ศาสตราจารย์สาขาโรคผิวหนังและโรคภูมิแพ้ที่ Charité – Universitätsmedizin Berlin เป็นเจ้าภาพร่วมกับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเขาเพื่อหารือเกี่ยวกับการวิจัย การศึกษา การให้ความรู้ และส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับลมพิษ

โปรดดูรายชื่อตอนที่ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไปสนใจเป็นพิเศษด้านล่าง

ตอนที่ 18
เสียงของผู้ป่วย
ตอนที่ 48
การสนับสนุนผู้ป่วยและการมองผ่านสายตาของผู้ป่วย
ตอนที่ 71
มุมมองของผู้ป่วย

ลมพิษและชีวิตประจําวัน

พันธมิตรอย่างเป็นทางการ

กด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, คอนเซกเตอร์ adipiscing elit Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, คอนเซกเตอร์ adipiscing elit Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, คอนเซกเตอร์ adipiscing elit Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, คอนเซกเตอร์ adipiscing elit Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. โลเรม อิปซัม โดลอร์ Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, พัลวินาร์ ดาปิบัส ลีโอ

Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content