Zestaw narzędzi do walki z pokrzywką

Zawartość

 1. Wprowadzenie
 2. O chodzeniu pokrzywki
 3. Dlaczego warto wziąć udział i zorganizować
 4. Czego będziesz potrzebować
 5. Postaw na prostotę
 6. Planowanie trasy
 7. Rejestracja
 8. Koszty i pakiety
 9. Prawo lokalne i wyłączenie odpowiedzialności
 10. Obecność w mediach społecznościowych
 11. Zasoby do druku
 12. UDAY 2023

Wprowadzenie

Dzień Pokrzywki (UDAY) to globalna inicjatywa mająca na celu podniesienie świadomości na temat pokrzywki na całym świecie, aby pomóc poprawić jakość życia pacjentów i zwiększyć zrozumienie wśród specjalistów, mediów i ogółu społeczeństwa.

Chcielibyśmy, aby ludzie angażowali się w podnoszenie świadomości na całym świecie, dlatego zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału i stworzenia własnych wydarzeń. Spacery są bardzo popularne, wciągające i świetnym sposobem na to.

Ten zestaw narzędzi został stworzony, aby zapewnić wskazówki i zasoby dla grup pacjentów z pokrzywką zainteresowanych hostingiem. Spacer pokrzywki ma na celu podniesienie świadomości na temat pokrzywki, wsparcie pacjentów i ich rodzin oraz zebranie funduszy na badania i inicjatywy rzecznictwa pacjentów. Organizując ten spacer, masz możliwość dokonania prawdziwej zmiany w życiu osób dotkniętych pokrzywką.

O chodzeniu pokrzywki

Spacer pokrzywki to wydarzenie społecznościowe, które może zgromadzić osoby, rodziny i sympatyków pacjentów z pokrzywką. Stanowi platformę do podnoszenia świadomości na temat tej choroby i promowania solidarności wśród osób dotkniętych chorobą. Spacer służy jako symbol jedności i siły, gdy uczestnicy łączą się, aby pokazać swoje wsparcie i solidarność ze społecznością pokrzywki.

Jest to świetna okazja, aby się spotkać, podnieść świadomość na temat pokrzywki i rozpowszechniać więcej informacji na temat choroby. Ponadto może również umożliwiać zbieranie funduszy na wsparcie Twoje lub innych organizacji non-profit zaangażowanych we wspieranie pacjentów z pokrzywką.

Posiadanie wspólnego celu to zawsze świetny pomysł!

Dlaczego warto wziąć udział i zorganizować

 1. Zwiększanie świadomości: Spacer pokrzywki to doskonała okazja do zwiększenia świadomości na temat pokrzywki w Twojej społeczności. Uczestnicząc i organizując spacer, możesz edukować innych na temat choroby, jej wpływu na pacjentów oraz potrzeby wsparcia i zrozumienia.
 2. Wsparcie pacjentów z pokrzywką: Spacer jest wyrazem solidarności z pacjentami z pokrzywką i ich rodzinami. Pozwala im zobaczyć, że nie są sami w swojej drodze i że wspólnota stoi u ich boku. Wydarzenie oferuje integracyjne i wspierające środowisko do wymiany doświadczeń i wspierania kontaktów.
 3. Zbieranie funduszy na badania i rzecznictwo: Organizacja Spaceru Pokrzywki daje możliwość zebrania funduszy na badania i inicjatywy rzecznicze skoncentrowane na pokrzywce. Wygenerowane fundusze mogą wspierać postępy naukowe, programy edukacyjne dla pacjentów i wysiłki na rzecz poprawy dostępu do opieki.

Czego będziesz potrzebować

Poniższa lista zawiera pomocne sugestie dotyczące kroków organizacji spaceru. Należy jednak pamiętać, że są to jedynie zalecenia i rozumiemy, że możesz nie mieć zasobów lub trudno jest je wszystkie wdrożyć. Pamiętaj, że zawsze możesz zachować prostotę i dostosować do swoich potrzeb. Na kolejnych slajdach przedstawiliśmy również dodatkowe punkty.

 1. Komitet Organizacyjny: Stwórz dedykowany zespół, który zaplanuje i skoordynowa wydarzenie. Przypisz role i obowiązki, aby zapewnić, że każdy może pomóc w planowaniu i przyczynić się do sukcesu wydarzenia.
 2. Wolontariusze Event Day: Rekrutuj i koordynuj wolontariuszy, aby pomóc w organizacji wydarzenia, rejestracji uczestników, zarządzaniu tłumem i ogólnym wsparciu podczas spaceru. Poproś o pomoc członków grupy, rodzinę, przyjaciół, lokalną firmę!
 3. Miejsce wydarzenia: Zabezpiecz odpowiednie miejsce na spacer, takie jak lokalny park, centrum społeczności lub wyznaczona ścieżka spacerowa. Weź pod uwagę takie czynniki, jak dostępność, pojemność i udogodnienia.
 4. Zezwolenia i uprawnienia: Zbadaj i uzyskaj wszelkie niezbędne pozwolenia lub pozwolenia wymagane przez władze lokalne lub właścicieli nieruchomości do organizacji wydarzenia w wybranej lokalizacji. Pamiętaj, że możesz potrzebować ubezpieczenia.
 5. Promocja i marketing: Pamiętaj, aby poinformować wszystkich o wydarzeniu, korzystając ze swojej strony internetowej, mediów społecznościowych, poczty e-mail, biuletynów, a nawet lokalnych gazet, tablic ogłoszeń społeczności i odpowiednich stron internetowych, aby rozpowszechniać informacje. Skorzystaj z materiałów promocyjnych i szablonów projektu dostępnych w tym zestawie narzędzi i dostosuj je do szczegółów wydarzenia.
 6. Działania związane ze zbieraniem funduszy: Stwórz plan zbierania funduszy, aby wygenerować wsparcie finansowe dla inicjatyw związanych z pokrzywką, takich jak organizacje non-profit lub twoja grupa wsparcia. Istnieje wiele możliwości, takich jak niewielka opłata przy rejestracji, zakładanie internetowych platform crowdfundingowych lub proszenie ludzi o darowiznę podczas spaceru na niektóre społecznie utworzone puszki.
 7. Sponsoring: Nie zapomnij o możliwościach sponsoringu, lokalne firmy mogą chcieć wnieść swój wkład, nawet jeśli jest to przekąska, woda, materiały do drukowania lub inne małe kawałki, które mogą pomóc w uczynieniu wydarzenia wyjątkowym.
 8. Rejestracja uczestnika: Skonfiguruj proces rejestracji, aby uczestnicy zapisali się na spacer. Możesz użyć swojej strony internetowej, aby skonfigurować prosty formularz rejestracyjny do zbierania informacji o uczestnikach lub proste formularze Google, które można udostępniać w kanałach mediów społecznościowych, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Utworzenie grupy wydarzeń na Facebooku to także świetny pomysł, aby rozpowszechniać informacje i prosić ludzi o zarejestrowanie zainteresowania.
 9. Logistyka spacerów: Zorganizuj podstawowe elementy, takie jak planowanie trasy, bezpieczeństwo uczestników, przepisy dotyczące pierwszej pomocy i oznakowanie. Jeśli to możliwe, rozważ zapewnienie stacji wodnych i toalet wzdłuż trasy.

Postaw na prostotę

Rozumiemy, że organizacja tego typu wydarzeń może wydawać się przytłaczająca, zwłaszcza gdy wiemy, jak trudne i czasochłonne może być prowadzenie organizacji pacjentów. Doskonale jest zachować prostotę i skupić się na organizowaniu tylko spaceru.

Poproś swoją, rodzinę, przyjaciół, współpracowników i innych pacjentów oraz członków grupy, aby do Ciebie dołączyli. Może to być tak proste, jak spacer po parku, o ile możesz się spotkać, aby świętować i podnosić świadomość na temat pokrzywki.

Możesz użyć jednego z powszechnie znanych aplikacji do monitorowania liczby kroków podczas chodzenia (CharitiMiles, Strava, MyFitnessPall, StepsApp itp.).

Skontaktuj się z lokalną drukarką i wykorzystaj nasze zasoby, aby stworzyć pasujące koszulki, czapki, banery, które możesz wykorzystać podczas spaceru, aby uczynić go jeszcze bardziej wyjątkowym.

Nie zapomnij robić zdjęć i publikować na swoich kanałach mediów społecznościowych i używać #, aby poinformować wszystkich o wydarzeniu i sposobie świętowania.

Planowanie trasy

 1. Zacznij od rozważenia odległości i dostępności potencjalnych tras. Wybierz trasę odpowiednią dla uczestników w różnym wieku i o różnych umiejętnościach. Upewnij się, że jest łatwy w nawigacji i wolny od poważnych przeszkód lub zagrożeń. Idź i przetestuj zaplanowaną trasę z wyprzedzeniem.
 2. Rozważ parki, nabrzeża lub ścieżki przyrodnicze, które zapewniają piękne widoki i spokojne otoczenie.
 3. Jeśli spacer odbędzie się na drogach publicznych, musisz upewnić się, że jest bezpieczny dla wszystkich uczestników. Współpracuj z władzami lokalnymi w celu wdrożenia niezbędnych środków bezpieczeństwa, takich jak zamknięcie dróg, objazdy ruchu lub obecność personelu ruchu.
 4. Weź pod uwagę dostępność udogodnień na trasie, takich jak toalety, stacje wodne itp.
 5. Określ czas i harmonogram wydarzenia, w tym czas rozpoczęcia i szacowany czas trwania.
 6. Wyznacz wyraźnie oznaczone punkty początkowe i końcowe spaceru. Umieść wyraźne i widoczne oznakowanie w strategicznych punktach na trasie, aby poprowadzić uczestników.
 7. Jasno przekazuj trasę uczestnikom przed wydarzeniem. Podaj mapę lub opis trasy w materiałach wydarzenia, na stronie internetowej i / lub kanałach mediów społecznościowych i grupie wydarzeń.

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie nie jest obowiązkowa, ale może być pomocna, aby dowiedzieć się, ile osób dołączy do wydarzenia i lepiej zrozumieć, czego się spodziewać.

Rejestracja online: Skonfiguruj platformę rejestracji online, na której uczestnicy mogą łatwo zapisać się na spacer. Upewnij się, że formularz rejestracyjny zbiera niezbędne informacje o uczestniku, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe i wszelkie dodatkowe wymagane pola.

 1. Strona internetowa – Rozważ użycie własnej strony internetowej, aby utworzyć prosty formularz rejestracyjny, jeśli to możliwe. Istnieje wiele wtyczek, które mogą być pomocne podczas konfigurowania tego, na przykład:
 2. Formularze Google – Aby to ułatwić, możesz również skorzystać z formularzy Google i stworzyć prosty formularz, którego link można udostępnić w mediach społecznościowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, biuletynu i innych form komunikacji.
 3. Wydarzenie na Facebooku – Skonfiguruj wydarzenie na Facebooku, które pozwoli Ci zapraszać ludzi, udostępniać wszystkie niezbędne informacje, odpowiadać na wszelkie pytania i monitorować obecność tych, którzy rozważą dołączenie do spaceru.

Koszty i pakiety

Organizacja wydarzenia przyniesie dodatkowe koszty dla organizacji pacjenta.

Rozważ ustawienie nawet niewielkiej opłaty rejestracyjnej na pokrycie kosztów wydarzenia lub wybierz model rejestracji oparty na darowiznach. Jeśli wymagana jest opłata, określ kwotę i wyraźnie przekaż ją uczestnikom.

Weź pod uwagę pakiety, które możesz zaoferować na przykład inny pakiet dla uczestników, sponsorów i darczyńców. Mogą to być takie rzeczy jak koszulka eventowa, opaska na rękę, butelki z wodą, banery reklamowe itp. Zobacz przykładowe pakiety na następnej stronie.

Dostosuj pakiety do potrzeb i preferencji swojego wydarzenia i potencjalnych sponsorów. Upewnij się, że każdy pakiet jasno określa korzyści i uznanie zapewnione w celu zmaksymalizowania możliwości sponsoringu i zaangażowania darczyńców.

Pamiętaj, aby utrzymywać otwartą komunikację z potencjalnymi sponsorami i darczyńcami w celu omówienia ich konkretnych wymagań, dostosowania pakietów do ich celów i zapewnienia wzajemnie korzystnego partnerstwa

Pakiety uczestników

Uwaga: są to tylko przykłady.

Podstawowa rejestracja: Ten pakiet obejmuje standardową rejestrację na spacer, zapewniającą uczestnikom możliwość dołączenia do wydarzenia, otrzymania numeru startowego lub opaski na rękę oraz dostępu do wszelkich zajęć po spacerze lub napojów.

Pakiet Premium: Zaoferuj ulepszony pakiet dla uczestników, którzy chcą wnieść więcej. Ten pakiet może zawierać dodatkowe korzyści, takie jak koszulka z niestandardowym wydarzeniem, torba z upominkami z przedmiotami promocyjnymi, wyłączny dostęp do stref VIP lub priorytetowa odprawa.

Pakiety drużynowe: Zachęcaj do udziału w grupie, oferując pakiety zespołowe. Pakiety te mogą obejmować zniżki na opłaty rejestracyjne dla grup o określonej wielkości lub dodatkowe korzyści, takie jak spersonalizowane koszulki zespołu, zarezerwowane miejsca spotkań lub oznakowanie specyficzne dla zespołu.

Pakiety sponsorskie

Uwaga: są to tylko przykłady.

Sponsoring tytularny: Zaoferuj wyłączny sponsoring tytularny jednej znanej organizacji lub firmie. Pakiet ten zapewnia najwyższy poziom widoczności i rozpoznawalności, w tym wyraźne umieszczenie logo na wszystkich materiałach związanych z wydarzeniem, prawa do nazewnictwa spaceru oraz szeroką ekspozycję marki w kampaniach marketingowych.

Prezentacja sponsoringu: Zapewnij możliwości sponsoringu wielu sponsorom. Pakiet ten zapewnia sponsorom znaczącą widoczność poprzez umieszczenie logo, wzmianki w komunikatach prasowych, okrzyki w mediach społecznościowych oraz uznanie podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia wydarzenia.

Sponsoring wspierający: Zaoferuj pakiet lokalnym firmom lub organizacjom, które chcą wesprzeć sprawę. Pakiet ten może obejmować umieszczenie logo na oznakowaniu wydarzenia, potwierdzenie w materiałach promocyjnych oraz uznanie w postach w mediach społecznościowych i biuletynach.

Pakiety dawców

Uwaga: są to tylko przykłady.

Uznanie dla głównych darczyńców: Utwórz pakiet wyłącznie dla głównych darczyńców, którzy wnoszą znaczną kwotę. Zapewnij specjalne uznanie, takie jak wyraźne umieszczenie logo na banerach wydarzenia, dedykowane wzmianki w przemówieniach lub komunikatach prasowych oraz doświadczenie VIP podczas spaceru.

Pasujący pakiet dawcy: Zaprojektuj pakiet specjalnie dla organizacji lub osób zainteresowanych dopasowaniem darowizn zebranych podczas Spaceru Pokrzywki. Ten pakiet oferuje widoczność i uznanie poprzez umieszczenie logo, wzmianki w mediach społecznościowych i specjalne uznanie jako pasujący darczyńca.

Pakiet darczyńców rzeczowych: Zaoferuj pakiet dla firm lub osób prywatnych przekazujących darowizny rzeczowe, takie jak żywność i napoje, materiały na wydarzenia lub wsparcie wolontariuszy. Rozpoznaj ich wkład poprzez oznakowanie, posty w mediach społecznościowych i ustne podziękowania podczas wydarzenia.

Prawo lokalne i wyłączenie odpowiedzialności

Pamiętaj, aby skorzystać z formularza zrzeczenia się, który uczestnicy muszą podpisać podczas procesu rejestracji. Formularz powinien określać wszelkie potencjalne ryzyka związane z wydarzeniem i zwalniać organizatorów z odpowiedzialności.

Upewnij się, że uczestnicy przeczytali i zaakceptowali warunki przed przesłaniem rejestracji.

Pamiętaj, aby dostosować go do swojego wydarzenia, biorąc pod uwagę lokalne prawo i upewniając się, że uczestnicy są dobrze poinformowani.

Obecność w mediach społecznościowych

Pamiętaj, aby aktywnie promować wydarzenie na swoich kanałach mediów społecznościowych. Użyj Facebooka, Instagrama, Twittera, LinkedIn i Tiktoka, aby udostępniać informacje i materiały na temat spaceru.

Pamiętaj, aby zapewnić jasny i spójny przekaz we wszystkich kanałach komunikacji. Regularnie monitoruj i odpowiadaj na pytania, komentarze i wiadomości otrzymane za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych kanałów, aby zapewnić skuteczne zaangażowanie uczestników i sympatyków.

Użyj tych szablonów mediów społecznościowych i dostosuj je do szczegółów wydarzenia.

Zachęć uczestników i sympatyków do dzielenia się swoimi treściami związanymi ze Spacerem Pokrzywki. Mogą to być zdjęcia, filmy, referencje lub osobiste historie. Wyróżniaj i udostępniaj te treści generowane przez użytkowników na oficjalnych kanałach mediów społecznościowych, aby stworzyć poczucie wspólnoty i autentyczności.

Jeśli to możliwe, użyj płatnych reklam, aby jeszcze bardziej promować swoje wydarzenie. Umożliwi to kierowanie reklam do osób w Twojej okolicy, które nie obserwują Twoich stron.

Aktywa mediów społecznościowych

Biblioteka zasobów mediów społecznościowych jest dostępna do wykorzystania na swoich kanałach. Możesz je pobrać i edytować w serwisie Canva. Link dostępny tutaj.

Jak edytować w serwisie Canva

Aby edytować zasoby w serwisie Canva i upewnić się, że każdy może używać postów jako szablonu, powiel całą stronę ze wszystkimi zasobami.

W ten sposób tylko Ty będziesz mieć dostęp do tego dokumentu kopii i będziesz mógł swobodnie edytować wszystkie zasoby.

Po prostu kliknij „plik” znajdujący się w lewym górnym menu, a następnie „zrób kopię”.

Zasoby do druku

Przygotowaliśmy kilka zasobów do druku, które mogą być dostosowane i wykorzystane przez Ciebie i uczestników podczas organizowania i uczestniczenia w spacerze.

 1. Koszulki
 2. Plakaty
 3. Znaki startu i mety
 4. Znaki drogowe

Plakaty i znaki

Te plakaty są dostępne do pobrania i edycji w formacie A4 w serwisie Canva.

Koszulki

W zasobach znajdują się również grafiki przygotowane do druku na koszulkach.

UDAY 2023

W tym dokumencie zawarliśmy również informacje o UDAY 2023 wraz ze wszystkimi zasobami i szczegółami, które mogą być przydatne przy planowaniu spaceru i innych działań na Dzień Pokrzywki w tym roku.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania:

info@ga2len-ucare.com